Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu a používateľov tohto portálu.
Prevádzkovateľom portálu je:


Jozef Blichár, IČO 17798281


Kontakt:
Bystrická 1035, 966 81, Žarnovica
045/681 35 63
blichar@blichar.sk
www.blichar.sk


Právne vzťahy, ktoré VOP neupravuje a spory s tým vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi v platnom znení.
zákon č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník,
zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,
zákon č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode
zákonom č. 513/1991 Z. z.
zákonom č.102/2014 Z.z.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

„Predávajúci“ - dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci“ – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci“ - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

„Tovar“ – výrobok alebo služba ktoré si kupujúci kúpil alebo objednal u predávajúceho

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané v eurách / € /, sú koncové vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je platná daná ponuka vrátane ceny.

Konečná cena „cena celkom“ uvádzaná v objednávkovom formulári ako aj pri voľbe platby je koncová cena vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné)  ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné jednostranne meniť.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena dopravy:

Možnosti a ceny dopravy


Cena poštovného KURIÉROM pre SR:

Poštovné ZDARMA pri nákupe od 60€

 Cena  dopravy pri nákupe do 60€  s doručením kuriérom je 3,10€


Cena poštovného pre ČESKÚ REPUBLIKU:

Poštovné ZDARMA pri nákupe od 70€

doprava do Českej Republiky pri nákupe do 70€ je spoplatnená sumou 5,90€

Platba tovaru do Českej republiky je možná len úhradou vopred príkazom na bankový účet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena poštovného pre Rakúsko:

doprava do Rakúska je spoplatnená sumou 11,80€

Platba tovaru do Rakúska je možná len úhradou vopred príkazom na bankový účet.

/ Postage price for Austria:

delivery to Austria is charged at € 11.80

Payment for goods to Austria is only possible in advance on a bank account./


Osobný odber v kamennej predajni v Žarnovici

Tovar je možné vyzdvihnúť v časoch otváracích hodín kamennej predajne OBUV BLICHÁR v Žarnovici.

Po - Pi : 08:00h - 12:00h 12:40h - 16:30h
tovar je na predajni uložený max 3 pracovné dni.
Pri nevyzdvihnutí tovaru v danej lehote je objednávka automaticky zrušená.

V prípade, že z nejakých dôvodov nie je možné túto lehotu splniť a zákazník si praje iný deň na vyzdvihnutie zásielky, ktorý je
po maximálnej lehote uloženia 3.pracovných dní, je nutné kontaktovať nás na:

tel: +421 948 112 275
email: eshop@blichar.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V internetovom obchode www.blichar.sk je možné platiť jedným z týchto spôsobov:

Platba v hotovosti:

/ pri osobnom odbere na kamennej predajni /

Platba na dobierku: 1€

/ platba pri prevzatí tovaru /

Platba kartou online: zľava na nákup -0,50€

/ okamžitá platba prostredníctvom zabezpečenej platbobnej brány CardPay /

Platba online TatraPay: zľava na nákup -0,50€

/ okamžitá platba prostredníctvom služby TatraPay /

Platba prevodným príkazom: zľava na nákup -0,50€

/ úhrada na bankový účet /

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v elektronickom obchode s ohľadom na dostupnosť.

Pomocou tlačidla „do košíka“ pridá vybraný produkt v požadovanom množstve do košíka. Po skončení výberu produktov prejde zákazník na „nákupný košík“ skontroluje jeho stav (produkt, vlastnosti produktu ako napríklad farba, veľkosť a objednané množstvo a stanovenú cenu) a zvolí „potvrdiť nákup“. Na nasledovnej stránke vyplní všetky potrebné informácie k úspešnému dokončeniu objednávky (kontaktné údaje, firemné údaje), zvolí možnosť doručenia, súhlasí s obchodnými podmienkami  a pokračuje na možnosti platby. Tu po zvolení typu platby potvrdí a  dokončí objednávku. Pri voľbe on-line platby je automatický presmerovaný do platobnej brány k realizácii platby. Po úspešnej realizácii platby je objednávka automaticky označená ako uhradená. V prípade že sa nepodarí overiť stav platby, je táto skutočnosť označená na objednávke a predávajúci ju overí manuálne.  Zákazník je informovaný správou odoslanou na zadanú emailovú adresu o úspešnej objednávke, zvolenom spôsobe platby poprípade aj úspešnom prevedení platby.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

Práva a povinnosti kupujúceho

Pri odoslaní  objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Upozornenie:

V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení ( zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci je oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

Pri odoslaní  objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Pri každej potvrdenej objednávke kupujúcim, má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vopred minimálne 50% zo sumy objednávky.


TOVAR NA ESHOPE PRAVIDELNE AKTUALIZUJEME. NAKOĽKO PREVÁDZKUJEME AJ KAMENNÚ PREDAJŇU, MÔŽE PRI OBJEDNÁVKE ZRIEDKAVO NASTAŤ ROZDIEL V AKTUÁLNYCH SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH. PRI AKEJKOĽVEK NEZROVNALOSTI BUDE ZÁKAZNÍK INFORMOVANÝ.

Objednávka, ktorá bude zasielaná poštou alebo iným prepravcom musí byť minimálne v hodnote 3,- EUR.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodanie tovaru

Priemerná doba dodaniu tovaru po obdržaní objednávky sú 2-3 pracovné dni. Tovar sa snazíme expedovať do 24 hodín.

MOŽNOSŤ DORUČIŤ TOVAR AJ V SOBOTU /platí len pri možnosti - spôsob doručenia kuriérom /

Prevádzkovateľ po prijatí úhrady ( po pripísaní platby na účet ) pri zvolenej platbe vopred, alebo po potvrdení objednávky pri dobierke dodá tovar najneskôr do 14  pracovných dní, alebo podľa dohodnutých dodacích podmienok.

V prípade, že dodávateľ uvedený tovar nemá skladom, bude kupujúci o tejto skutočnosti vyrozumený a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať obal a v prípade akéhokoľvek poškodenia, je potrebné spísať protokol o zistených vadách, alebo poškodenie zapísať do dodacieho listu, ktorý príjemca podpisuje.

V takom prípade treba skontrolovať obsah a poškodenie zásielky priamo na mieste preberania.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese kam požadoval jeho dodanie.

Predávajúci nezodpovedá za skazenie tovaru pokiaľ nebol skladovaný v súlade s podmienkami uvedenými od výrobcu, alebo odporúčaniami predávajúceho.

V prípade, že obal bude poškodený a nebude o tom spísaný protokol alebo to nebude zapísané v dodacom liste, pričom k poškodeniu obalu došlo počas dopravy a aj napriek tomu si kupujúci reklamáciu uplatní, prevádzkovateľ takúto reklamáciu považuje za neopodstatnenú a nebude uznaná. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie  tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším  poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne najneskôr však do troch dní  od prevzatia zásielky uplatniť u prevádzkovateľa. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

Cena za dopravu je zobrazená pri voľbe možností doručenia pred potvrdením objednávky a závisí od celkovej váhy či ceny objednávky.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruka, záručný list

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, obale tovaru alebo v pribalenom návode vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu doklad o kúpe.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame predajcu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky.

 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamačný poriadok

Reklamácie

V prípade reklamácie tovaru zašlite tovar na adresu kamennej predajne:

OBUV BLICHÁR
Bystrická 1035
96681, Žarnovica

Do zásielky priložte faktúru ideálne aj s popisom chyby výrobku pre rýchlejšie identifikovanie danej chyby.
Tovar (napríklad obuv) je POTREBNÉ OČISTIŤ, nakoľko s tovarom je manipulované pri reklamačnom procese a výrobca môže odmietnúť zachádať s tovarom pri jeho znečistení a vrátiť ho späť.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň v čase od 8:30do 17,00 a to e-mailom na adresu eshop@blichar.sk alebo zaslaním tovaru na adresu kamennej predajne predávajúceho.

V prípade ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy, reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. V prípade ak sa jedná o reklamáciu kvality (skazenia) predmetu kúpy, pričom od dodania predmetu kúpy kupujúcemu ubehlo viac ako 30 dní, je kupujúci pre účely uznania reklamácie povinný preukázať vhodnosť uskladnenia predmetu kúpy, ktorý reklamuje. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie pokiaľ je závada neodstrániteľná, predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.- Predávajúci vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoOS“) a v súlade aj s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Účelom Reklamačného poriadku je informovať kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej 'reklamácia') vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

- Tento reklamačný poriadok je v súlade s §18 ods. 1  Zákona o ochrane spotrebiteľa a je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 - Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

- Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 - Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 Zodpovednosť za vady:

- Predávajúci -zodpovedá za vady tovaru pri prevzatí kupujúcim (§619ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady , ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§619 ods. 2). Záručná doba je 24 mesiacov ( §620 Občianskeho zákonníka).

- Záručná doba pre tovar nakúpený na podnikanie sa riadi OZ a záručná doba je 12 mesiacov pokiaľ nie je dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá dlhšia záručná doba.

- Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

- Pri použitých veciach je záruka 12 mesiacov (§619 ods. 2 Občianskeho zákonníka)  predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením pred predajom.

- Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

- Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo  v reklame predajcu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky sa určí v záručnom liste (§620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

- Záruky začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§621 Občianskeho zákonníka).

- Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opráv bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezarátava. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť záručná doba od prevzatia tovaru (§627  Občianskeho zákonníka).

- Práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, pre ktorý platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§626  Občianskeho zákonníka)

- Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

- tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

- vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo, ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

 Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

 - Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho. Pri reklamácii je potrebné doložiť  doklad o zakúpení , prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim podozrenie , že tovar bol zakúpený  u predávajúceho. V prípade, že si zákazník uplatňuje právo zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

- ak reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu predávajúceho, zasiela ho na vlastné náklady a riziko, nie na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

- predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad alebo zaslať elektr. správu/ SMS, email/ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie:

- Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná alebo elektronická(SMS, email) výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

- Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez-závadnú.

- Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

-  Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru má predávajúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku

 - Ak reklamácia nie je vybavená do 30 dní má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho vydaním a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Pre reklamovanie tovaru, si taktiež pripravte doklad o kúpe: pokkladničný doklad, alebo faktúru.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darčekový poukaz

Berte prosím na vedomie, že poukážku nie je možné vymeniť za peniaze a jej zneužitie či falšovanie je trestné.

Darčekové poukážky je možné uhrádzať len vopred, či už online platbou kartou, alebo bankovým prevodom.
Odporúčame platiť platobnou kartou, nakoľko platba je okamžitá, v prípade bankové prevodu sa čaká dlhšie na prijatie platby.

Po obdržaní platby Vám bude zaslaný email aj so zlavovým kódom pre využitie poukážky pri nákupe cez eshop a podklad pre vytlačenie poukážky priamo u Vás doma vo formáte PDF a JPG.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výmena / vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy / Vrátenie - Výmena tovaru

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru') a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
K tovaru priložte originál faktúry.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese eshop@blichar.sk

Tovar (nepoužitý = bežným spôsobom vyskúšaný, nie nosený - čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale.),, ktorý si prajte vrámci 14dňovej lehoty vrátiť alebo vymen,iť či už za inú veľkosť, alebo iný model zabaľte tak, aby sa nepoškodil jeho obal (napríklad originál krabica obuvi a pod.)

Uveďte prosím či sa jedná o výmenu tovaru, alebo vrátenie tovaru.
V prípade že sa jedná o vrátenie tovaru uveďte číslo účtu  /v tvare IBAN / pre finančné vysporiadanie.
V prípade, že sa jedná o výmenu tovaru uveďte požadovaný model a veľkosť, za ktorý si prajete objednaný tovar vymeniť.
Zaslanie vráteného tovaru je na vlastné náklady kupujúceho na adresu kamennej predajne:

Obuv Blichár
Bystrická 1035
966 81
Žarnovica

UPOZORNENIE: Na tovar vyhotovený priamo na žiadosť kupujúceho sa nevzťahuje 14-dňová  lehota vrátenia tovaru!!

Vrátenie peňazí

sa realizuje na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti zaslanej e-mailom na eshop@blichar.sk s týmito náležitosťami:

číslo objednávky, alebo faktúry
číslo Vášho účtu v tvare IBAN (nie je možné vrátenie na adresu poštou!)
Vaše celé kontaktné údaje (Meno, adresa, telefón)

Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 14 pracovných dní

Storno objednávky

Objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od záväzného objednania:

e-mailom: eshop@blichar.sk
telefonicky na čísle: +421 45 681 44 62

Zaplatené objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od platby:

e-mailom: eshop@blichar.sk
telefonicky na čísle: +421 45 681 44 62

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Využite službu Rýchla výmena

Ako to funguje?:

 • Kontaktuje nás či už na email: eshop@blichar.sk , alebo telefonicky 0948112275
  aby sme Vám tovar, za ktorý chcete Váš pôvodný vymeniť rezervovali.
 • My vyšleme kuriéra ktorý Vám doručí nový tovar a zároveň od Vás vyzdvihne pôvodný.

Služba rýchla výmena je spoplatnená sumou 3,10€.

Výhody služby pre Vás pri rýchlej výmene:

 • Ušetríte čas:
  Výmena tovaru prebehne oveľa rýchlejšie, ako bežným spôsobom. Nový tovar Vám vieme (v prípade, že je skladom) zaslať najneskôr nasledujúci pracovný deň.

  /pri bežnom spôsobe výmeny sa čaká kým obdržíme vrátený tovar od Vás a až následne sa posiela nový/

 • Ušetríte na vrátení zásielky:
  Pri bežnom vrátení tovaru je suma za poslanie balíka väčšia, ako u nás pri rýchlej výmene. U nás máte zásielku zároveň aj poistenú.

 • Nemusíte riešiť vlastnú dopravu ( poštu alebo kuriéra)

Ako pripraviť zásielku pre kuriéra na výmenu?

Tovar (nepoužitý = bežným spôsobom vyskúšaný, nie nosený - čistý, funkčný, nepoškodený, v pôvodnom obale.),, ktorý si prajte vymeniť či už za inú veľkosť, alebo iný model zabaľte, rovnako, ako keby ste nám zasielali tovar sami, tak aby sa nepoškodil jeho obal (napríklad originál krabica obuvi a pod.)
Na takto zabalený tovar môžete napísať našu adresu kamennej predajne:
OBUV BLICHÁR, Bystrická 1035, 96681 Žarnovica.
/Prepravný štítok na tento balík zaobstará sám kuriér./

A už len počkať na Váš nový balíček 😊

Nakoľko sa jedná o poskytovanú službu poplatok za službu rýchla výmena je nevratný.
Pri prípadnej následne stornovaj objednávke s danou službou sa poplatok za službu rýchla výmena nekompenzuje.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgán dozoru

Všeobecným orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrácia – zriadenie účtu

Registrovať a zriadiť účet si môže len osoba staršia ako 18 rokov, právne spôsobilá v plnom rozsahu k právnym úkonom. Prihlasovacie meno nie je možné meniť a nesmie byť hanlivého charakteru ( v  rozpore so zákonom a s dobrými mravmi ). Pri registrácii je používateľ povinný uviesť len pravdivé údaje, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail. Registrácia je neprenosná na inú osobu.

Pri registrácii je každý povinný sa oboznámiť s VOP a toto potvrdiť v registračnom formulári. Registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa.
Odoslaním registrácie vzniká zmluvný vzťah vyplývajúci z VOP medzi prevádzkovateľom a používateľom.
Každému používateľovi bude registráciou zriadená schránka, kam budú odosielané informácie a oznámenia.


Zrušenie a blokácia používateľského účtu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia alebo blokovania používateľského účtu hlavne

 v prípadoch

      - porušenia VOP

      - uvedením  nepravdivých  údajov  pri registrácii

      - používanie účtu bolo umožnené tretej osobe, a táto osoba spôsobila škodu, či

        s vedomím používateľa alebo nie, zodpovedá za škodu  používateľ

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobných údajov

1 Osobné údaje a ich ochrana

Správcom Vašich osobných údajov je:

Jozef Blichár
Fraňa Kráľa 846/20
96681 Žarnovica

 • IČO: 17798281
 • DIČ: 1020617301
 • IČ DPH: SK1020617301 
 • Zápis: Číslo živn.registra: 612-1045, okresný úrad Žiar nad Hronom

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

1.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.blichar.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

1.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.blichar.sk,pri registrácii na internetovom obchode www.blichar.sk , alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas potvrdením objednávky ( tzn. od-kliknutím tlačidla „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“) , alebo pri registrácii na internetovom obchode www.blichar.sk , aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

1.4.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže potvrdením objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení v prípade registrovaného používateľa, prípadne zaslaním žiadosti na email eshop@blichar.sk v prípade neregistrovaného kupujúceho .

1.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

1.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

1.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

1.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať


1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

1.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 1.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

1.11. Právo kupujúceho podľa bodu 1.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči


1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

1.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

1.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 1.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

1.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou, alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

1.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

1.18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

1.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 1.9., 1.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 1.12. až 1.14. vybaví predávajúci bezplatne.

1.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 1.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

1.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.19. a 1.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

1.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 1.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Service s.r.o
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 329 217
zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č. Vložka číslo:  3215/B

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21
IČO: 36 624 942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 9084/S

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách na účely doručenia tovaru podľa bodu 1.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto tretích strán:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 1. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu: eshop@blichar.sk
 2. Potvrdením objednávky ( tzn. od-kliknutím tlačidla „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“)kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.blichar.sk .

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami nás môžete kontaktovať pomocou uvedených kontaktov.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  11.8.2012