Pracovná a bezpečnostná členková obuv - Kategória ochrany - S3