Ako zmerať obuv

AKO SI SPRÁVNE ZMERAŤ DĹŽKU CHODIDLA?

  • Na hárok papiera si narysujte čiaru, ktorá bude dlhšia ako dĺžka Vášho chodidla
  • Položte papier na tvrdý povrch. Postavte sa na čiaru tak, aby päta aj najdlhší prst ležali na čiare.
  • Na čiaru zaznačte, kde sa končí najdlhší prst a kde sa končí päta. Aby bolo meranie presne, ceruzku držte pri značení kolmo na papier.
  • Zopakujte krok 1. – 3. aj pre druhú nohu.
  • Zmerajte vzdialenosť medzi dvoma značkami a porovnajte výsledky z oboch nôh. Potom vyberte ten väčší rozmer a zvoľte primeranú veľkosť obuvi.

Zo skúsenosti vieme, že číslo topánky nezáleží len od dĺžky stopy, ale aj od šírky chodidla a jeho tvaru.


V prípade, ak Vám vyšlo neobvyklé číslo topánky, odporúčame vybrať si takú veľkosť, akú bežne nosíte.